Fast Information

Dětská a dorostová péče v Jihočeském kraji v roce 2003

Autor: 
Číslo:
 05/04
Region:
 Jihočeský kraj
Rok:
 2004
Souhrn:
Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.