Fast Information

Dětská a dorostová péče - činnost v Hlavním městě Praze v roce 2005

Autor: 
Číslo:
 06/06
Region:
 Hl. m. Praha
Rok:
 2006
Souhrn:
Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Hlavním městě Praze v roce 2005 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.