Fast Information

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Jihočeském kraji v roce 2005

Autor: 
Číslo:
 04/06
Region:
 Jihočeský kraj
Rok:
 2006
Souhrn:
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinická imunologie v Jihočeském kraji v roce 2005 obsahuje údaje o ambulantní péči týkající se personálního zajištění, činnosti a dispenzarizo-vaných osob pro vybrané diagnózy v členění podle typu zdravotnického zařízení a podle území.