Fast Information

Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Karlovarském kraji v roce 2005

Autor: 
Číslo:
 06/06
Region:
 Karlovarský kraj
Rok:
 2006
Souhrn:
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicíny v Karlovarském kraji v roce 2005 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.