Fast Information

Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce 2005

Autor: 
Číslo:
 05/06
Region:
 Olomoucký kraj
Rok:
 2006
Souhrn:
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v Olomouckém kraji v roce 2005 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích a léčebnách TBC a respiračních nemocí.