Fast Information

Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Pardubickém kraji v roce 2005

Autor: 
Číslo:
 03/06
Region:
 Pardubický kraj
Rok:
 2006
Souhrn:
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v Pardubickém kraji v roce 2005 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplně-na také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích.