Fast Information

Dětská a dorostová péče - činnost v kraji Vysočina v roce 2005

Autor: 
Číslo:
 04/06
Region:
 kraj Vysočina
Rok:
 2006
Souhrn:
Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v kraji Vysočina v roce 2005 obsahuje údaje o ambulantní péči týkající se sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a dispenza-rizovaných pacientů pro vybranou diagnózu. Údaje jsou členěny podle území. Informace také obsahuje přehled základních ukazatelů lůžkové péče nemocnic.