Fast Information

Chirurgická péče - činnost ve Zlínském kraji v roce 2005

Autor: 
Číslo:
 06/06
Region:
 Zlínský kraj
Rok:
 2006
Souhrn:
Informace ze zdravotnictví kraje o chirurgické péči ve Zlínském kraji za rok 2005 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti včetně úrazovosti a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení, území a dle jednotlivých oborů.