Fast Information

Dermatovenerologie - činnost oboru v Hlavním městě Praze v roce 2006

Autor: 
Číslo:
 01/07
Region:
 Hl. m. Praha
Rok:
 2007
Souhrn:
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru dermatovenerologie v Hlavním městě Praze v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění dle druhu zdravotnického zařízení a podle územního členění z oblasti personálního zajištění, činnosti oboru a o léčených a dispenzarizovaných pacientech pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče nemocnic.