Fast Information

Radiologie a zobrazovací metody činnost oboru v Hlavním městě Praze v roce 2006

Autor: 
Číslo:
 11/07
Region:
 Hl. m. Praha
Rok:
 2007
Souhrn:
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru radiologie a zobrazovací metody v Hlavním městě Praze v roce 2006 obsahuje údaje o personálním zajištění a o počtu různých druhů vyšetření dle územního členění a podle druhu zdravotnického zařízení.