Publications

Péče o nemocné cukrovkou 2005

Péče o nemocné cukrovkou
Region:
 Česká republika
Rok:
 2005
ISBN:
 80-7280-534-7
Souhrn:
Podkladem pro zpracování je roční výkaz o ambulantní péči o nemocné diabetem. Obsahuje údaje o počtu nemocných, personálním zabezpečení diabetologických ordinací a jejich činnosti. Údaje jsou tříděny podle pohlaví, věkových skupin, druhu léčby, vždy podle krajů.