Publications

Potraty 2005

Potraty
Region:
 Česká republika
Rok:
 2005
ISBN:
 80-7280-530-4
Souhrn:
Vstupem pro publikaci jsou údaje z Národního registru potratů. Údaje o potratech jsou tříděny podle místa trvalého bydliště ženy, rodinného stavu, věku ženy, stáří plodu v týdnech, druhu potratů (samovolné, miniinterrupce, jiná legální UPT, ostatní potraty a mimoděložní těhotenství), užívané antikoncepce.
 (0.55 MB)