Publications

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2005

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
Region:
 Česká republika
Rok:
 2005
ISBN:
 80-7280-535-5
Souhrn:
Zdrojem informací pro publikaci jsou údaje o pracovní neschopnosti poskytované Českou správou sociálního zabezpečení. Statistika spojená s pracovní neschopností (PN) se od ostatních šetření a statistik nemocnosti odlišuje těsným vztahem k ekonomice. Údaje o PN se třídí podle skupin diagnóz, pohlaví, věkových skupin, délky trvání PN. Z ukazatelů se používá počet případů PN na 100 000 nemocensky pojištěných osob, průměrné trvání jednoho případu PN a průměrný denní stav práce neschopných.