Home

Historie

EHEMU (2004-2007)

Projektu se účastnily instituce INSERM (Francie), University of Leicester (UK), IPH (Belgie) a INED (Francie).

Cílem projektu bylo zejména

 • vyvinout charakteristiku ukazatele HLY, který byl v roce 2003 zařazen mezi strukturální indikátory,
 • počítat tento ukazatel, analyzovat a interpretovat výstupy,
 • rozšiřovat výsledky své práce v členských zemích a dále ukazatel rozvíjet.

V rámci projektu byly realizovány tyto aktivity

 • vytvoření webové stránky obsahující informace o ukazateli, relevantní data a analýzy
 • byl připraven výukový materiál detailně popisující výpočet ukazatele
 • byly vytvořeny zprávy prezentující hodnotu a vývoj ukazatele v jednotlivých členských zemích

EHLEIS (2007-2010)

Projektu se účastnily INSERM (Francie) jako koordinátor, University of Leicester (UK), IPH (Belgie), INED (Francie), (Erasmus medical Center (Nizozemí), Max Planck Institute (Německo), Univerzita Karlova v Praze (ČR)

Projekt měl za cíl

 • převzít zodpovědnost za údržbu webové stránky a informačního systému
 • vydat první analýzy formou národních zpráv za každou zemi EU
 • nahradit EHEMU v poskytování odborných znalostí

V rámci projektu byly realizovány, vedle provozování webových stránek, výpočtů ukazatele a tvorby národních zpráv, tyto aktivity:

 • analýza rozdílů v délce života ve zdraví mezi muži a ženami, využití metody dekompozice
 • organizace workshopu pro členské země zaměřený na výpočet ukazatele
 • konference k propagaci ukazatele a podpoře jeho využití v národních politikách