Publications

Potraty 2006

Potraty
Region:
 Česká republika
Rok:
 2006
ISBN:
 978-80-7280-663-8
Souhrn:
Vstupem pro publikaci jsou údaje z Národního registru potratů. Údaje o potratech jsou tříděny podle místa trvalého bydliště ženy, rodinného stavu, věku ženy, stáří plodu v týdnech, druhu potratů (samovolné, miniinterrupce, jiná legální UPT, ostatní potraty a mimoděložní těhotenství), užívané antikoncepce.
 (0.55 MB)