Publications

Psychiatrická péče 2006

Psychiatrická péče
Region:
 Česká republika
Rok:
 2006
ISBN:
 978-80-7280-667-6
Souhrn:
Zdrojem informací pro publikaci jsou výkazy o síti a lůžkovém fondu psychiatrických zařízení, výkaz o ambulantní péči v psychiatrickém oboru a údaje z Národního registru hospitalizovaných. V tabulkách je prezentována činnost ambulantních psychiatrických zařízení podle krajů.