Publications

Potraty 2007

Potraty
Region:
 Česká republika
Rok:
 2007
ISBN:
 978-80-7280-749-9
Souhrn:
Vstupem pro publikaci jsou údaje z Národního registru potrat. Údaje o potratech jsou tříděny podle místa trvalého bydliště ženy, rodinného stavu, věku ženy, stáří plodu v týdnech, druhu potratů (samovolné, miniinterrupce, jiná legální UPT, ostatní potraty a mimoděložní těhotenství), užívané antikoncepce.
 (0.73 MB)