Publications

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2008

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
Region:
 Česká republika
Rok:
 2008
ISBN:
 978-80-7280-850-2
Souhrn:
Zdrojem informací pro publikaci jsou údaje o pracovní neschopnosti poskytované Českou správou sociálního zabezpečení. Statistika pracovní neschopnosti se od ostatních zdrojů dat o nemocnosti odlišuje těsným vztahem k ekonomice. Publikace je zaměřena na popis pracovní neschopnosti dle jednotlivých příčin s využitím klasifikace MKN-10.