Publications

Zdravotnictví ČR 2012 ve statistických údajích

Zdravotnictví ČR ve statistických údajích
Region:
 Česká republika
Rok:
 2012
ISBN:
 978-80-7472-045-1
Souhrn:

Kardex poskytuje pro rychlou informaci přehled základních dat ze zdravotnické statistiky a demografie. Publikace je členěna na kapitoly: Obyvatelstvo a jeho pohyb, Zdravotní stav, Zdravotnická zařízení, Výdaje na zdravotnictví, Mezinárodní srovnání. V řadě tabulek je uveden vývoj ukazatelů.