Fast Information

Pracovníci ve zdravotnictví k 31. 12. 2012

Autor: 
Číslo:
 37/13
Region:
 Česká republika
Rok:
 2013
 (0.33 MB)
Souhrn:

Ve zdravotnictví ČR pracovalo koncem roku 2012 celkem 249 658 pracovníků (přepočtený počet), z nich necelé 3/4 v nestátních zdravotnických zařízeních. V lůžkových zařízeních působilo 60 % všech pracovníků ve zdravotnictví, v samostatných zařízeních ambulantní péče 27 %. Dále je uveden přehled pracovníků v rozdělení podle kategorií, podle druhů zařízení, zřizovatelů.