Home

Šetření EHES

Evropský průzkum zdravotního stavu (EHES) - European Health Examination Survey

Na dotazníkové šetření o zdraví EHIS navazuje šetření EHES (lékařské vyšetření), které se týká pouze respondentů ve věku 25-64 let. EHES je mezinárodním projektem, kterého se účastní řada evropských zemí. Cílem projektu je sběr srovnatelných a kvalitních dat o zdravotním stavu a zdravotních rizicích evropské dospělé populace. Šetření, které proběhne v Česku v roce 2014 navazuje na pilotní etapu studie, která byla provedena v letech 2010-2011ve dvou lokalitách.

Co vyšetření v rámci průzkumu obnáší?

Jedná se o vyšetření zdravotníkem (lékařem, zdravotní sestrou apod.), při kterém bude provedeno měření výšky, hmotnosti, obvodu pasu, krevního tlaku, dále odběr a analýza žilní krve (celkový a HDL cholesterol a glykovaný hemoglobin pro stanovení dlouhodobé hladiny glukózy). K vyšetření se respondent nemusí dostavit nalačno.

  • Respondent se k vyšetření musí dostavit na vyšetřovací místo, které si zvolí dle vlastních možností podle místa bydliště, školy, pracoviště apod. Vyšetřovací místa budou zřízena v bývalých okresních městech ČR.

Výsledky vyšetření budou respondentovi sděleny a na jejich základě s ním budou konzultována možná opatření vztahující se k jeho zdravotnímu stavu (doporučení ohledně životního stylu apod.). Respondent zároveň obdrží Záznamový list s konkrétními hodnotami měření a s doporučeními pro další využití. Jako odměna mu navíc bude věnována poukázka v hodnotě 400 Kč.

Bližší informace o šetření EHES lze nalézt na http://www.szu.cz/ehes.

Šetření EHES zajišťuje Státní zdravotní ústav, Ústředí monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva (http://www.szu.cz/umzso).

Hlavním koordinátorem je MUDr. Růžena Kubínová, tel. 267 082 622, e-mail: kubinova@szu.cz

Důležité odkazy