Home

Organizace šetření v ČR

V České republice byl provedením šetření pověřen ÚZIS ČR jako hlavní koordinátor aktivit. Vzhledem k tomu, že ÚZIS ČR nedisponuje vlastní tazatelskou sítí ani rozsáhlou sítí regionálních pracovišť jako v letech předchozích, byla navázána spolupráce s Českým statistickým úřadem (ČSÚ), který má profesionální a stabilní tazatelskou síť k provádění sociálních šetření v domácnostech.

Hlavní body realizace šetření v České republice jsou následující:

  • sběr dat proběhl v období od 15. června 2014 do 31. ledna 2015.
  • výběr respondentů je založen na vzorku zhruba 10 tis. domácností šetřených v rámci Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS), kdy z každé domácnosti byl náhodně vybrán jeden člen (ve věku 15+) pro šetření EHIS 2014.
  • rozhovory byly zajištěny tazateli ČSÚ, kteří jsou vybaveni notebooky, takže bylo možné využít metodu dotazování CAPI (Computer Assisted Personal Interview)
  • respondenti byli osloveni k účasti na šetření EHIS při poslední návštěvě tazatele v rámci VŠPS
  • na dotazníkové šetření navazovalo šetření typu EHES, kdy bylo  provedeno u věkové skupiny 25-64 let lékařské vyšetření. Tuto část šetření zajišťuje Státní zdravotní ústav (SZÚ).

Podrobnou zprávu s detailními informacemi o šetření naleznete zde.

Důležité odkazy