Publications

MKN-O-1 Mezinárodní statistická klasifikace nemocí pro onkologii, česká verze

Region:
 Česká republika
Rok:
 1976
ISBN:
 
Souhrn:

Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii ( MKN-0] je rozšířením kapitoly II (Novotvary) deváté revize Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-9). Dovoluje kódování všech nádorů maligních, benigních, in situ, nejistého chování nebo metastatických. Je uveden zvláštní kód pro stupeň a diferenciaci.

MKN-O se svou diagnostickou částí plně shoduje s MKN-9 (ICD, International Classification of Diseases) a tím se liší od originálu ICD-O (ICD-O, International Classification of Diseases for Oncology, 1976).