Publications

Ekonomické výsledky nemocnic 2013

Ekonomické výsledky nemocnic
Region:
 Česká republika
Rok:
 2013
ISBN:
 978-80-7472-099-4
Souhrn:

Publikace obsahuje výběr ekonomických ukazatelů činnosti nemocnic. Zdrojem dat byl statistický výkaz E (MZ) 6-02 vyplňovaný poskytovateli zdravotních služeb podle závazných pokynů NZIS a zpracovávaný ÚZIS ČR. Pro možnost sledování vývoje byla zařazena i některá srovnatelná data předchozích let.