Publications

Tuberkulóza a respirační nemoci 2014

Tuberkulóza a respirační nemoci
Region:
 Česká republika
Rok:
 2014
ISBN:
 978-80-7472-144-1
Souhrn:

Publikované údaje o epidemiologické situaci tuberkulózy jsou čerpány především z Informačního systému Orgánů ochrany veřejného zdraví (OOVZ) - z Registru tuberkulózy. Dále jsou v publikaci zařazeny i údaje z jiných informačních systémů, např.: údaje o zhoubných novotvarech dýchacích a nitrohrudních orgánů, údaje o zemřelých, pracovní neschopnosti a síti zařízení, zabývajících se problematikou TBC a respiračních nemocí.