Fast Information

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2015

Číslo:
 02/16
Region:
 Česká republika
Rok:
 2016
Souhrn:

V roce 2015 byla ve 187 nemocnicích v ČR poskytnuta zdravotní péče celkem 103 887 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 2 133 128 tis. Kč. Z tohoto počtu 51 403 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska, dále ze skupiny zemí „ostatní“, z Ukrajiny a Ruska. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska byla platba hotově a využití zahraničního zdravotního pojištění. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2015 dosáhly 37 mil. Kč.