Publications

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2015

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
Region:
 Česká republika
Rok:
 2015
ISBN:
 
Souhrn:

Zdrojem informací pro publikaci jsou údaje o pracovní neschopnosti poskytované Českou správou sociálního zabezpečení. Statistika pracovní neschopnosti se od ostatních zdrojů dat o nemocnosti odlišuje těsným vztahem k ekonomice. Publikace je zaměřena na popis pracovní neschopnosti dle jednotlivých příčin s využitím klasifikace MKN-10.