Publications

Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru tělovýchovné lékařství za období 2007–2015

Region:
 Česká republika
Rok:
 2015
ISBN:
 
Souhrn:

Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.  Výkaz vyplňují samostatně všechna oddělení tělovýchovně-lékařská včetně ambulantních částí nemocnic – zpravodajské jednotky, bez ohledu na jejich zřizovatele. Sběr dat probíhá v ročních intervalech.