Fast Information

Léčba uživatelů drog v ČR v roce 2015

Autor: 
Číslo:
 08/16
Region:
 Česká republika
Rok:
 2016
Souhrn:

Národní registr léčby uživatelů drog je novým zdravotním registrem. Tento registr obsahuje data o pacientech, kteří začali a ukončili léčbu závislosti (vč. substituční). Údaje o léčených klientech v r. 2015 nahlásilo do registru celkem 148 programů. V registru bylo evidováno celkem 1 569 uživatelů alkoholu, 41 uživatelů tabáku a 157 patologických hráčů a 5 874 uživatelů drog mimo alkoholu a tabáku (nelegálních drog).