Publications

Psychiatrická péče 2014

Psychiatrická péče
Region:
 Česká republika
Rok:
 2014
ISBN:
 978-80-7472-149-6
Souhrn:

Zdrojem informací pro publikaci jsou výkazy o síti a lůžkovém fondu psychiatrických zařízení, výkaz o ambulantní péči v psychiatrickém oboru a údaje z Národního registru hospitalizovaných.