Fast Information

Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2015

Autor: 
Číslo:
 13/16
Region:
 Česká republika
Rok:
 2016
Souhrn:

V roce 2015 provozovalo oddělení pro detoxifikaci od návykových látek (detoxifikační jednotky) 15 lůžko­vých zařízení, která měla vyčleněno 182 lůžek pro detoxifikaci. Dalších 32 zařízení lůžka pro detoxifikaci nevyčleňovala z celkového lůžkového fondu oddělení. Detoxifikaci od návykových látek podstoupilo celkem 11 894 pacientů s průměrnou délkou léčby 12,9 dnů.