Home

T (MZ) 2-01 - Instruktážní video a materiály k vyplnění výkazu 2016

        Adobe Systems                    

Instruktážní video k vyplnění ročního výkazu T (MZ) 2-01 o nákladech na nákup zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu

Připravili jsme pro vás instruktážní video a prezentaci pro usnadnění vyplnění ročního výkazu T (MZ) 2-01 o nákladech na nákup zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu.  Video a prezentace reagují především na nejčastější chyby, které se ve výkazech v minulosti objevovaly. Vyplnění celého výkazu pak pokrývají metodiky. V pravé části obrazovky si můžete stáhnout celou prezentaci a najdete zde i odkazy na metodiky a další relevantní materiály. Při přehrávání videí použijete, prosím, režim celé obrazovky.  Video si můžete zastavit nebo vrátit do míst, kam potřebujete.  

Materiály k výkazu T (MZ) 2-01:

Doplňující poznámky:

 

  • Upozorňujeme na funkční a vizuální rozdíly mezi on-line a off-line verzí elektronického formuláře výkazu.
  • On-line formulář nemá odkaz na metodiku v levé části ani nápovědu v pravé části výkazu a je rizikovější na ztrátu dat během vyplňování.
  • Stisknutím zaškrtávacího pole (ř. 10) v úvodu výkazu dojde k vynulování vyplněných údajů!
  • Výkaz je možné odevzdat také formou odeslání exportu dat do souboru v XML formátu.
  • Ceny se do sloupců 2 a 3 uvádějí v tisících

K dispozici jsou instruktážní videa i k dalším výkazům:

Rozhovor s Doc. RNDr. Ladislavem Duškem, Ph.D., ředitelem Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, úvodem programu statistických zjišťování MZ na rok 2016.