Fast Information

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR 2010–2016

Autor: 
Číslo:
 04/17
Region:
 Česká republika
Rok:
 2017
Souhrn:

V roce 2016 bylo léčeno v ambulantních zdravotnických zařízeních 1 375 pacientů s diagnózou F63.0. V psychiatrických léčebnách a na psychiatrických odděleních lůžkových zařízení bylo s touto diagnózou hospitalizováno celkem 445 případů.