Fast Information

Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2016

Autor: 
Číslo:
 05/17
Region:
 Česká republika
Rok:
 2017
Souhrn:

V roce 2016 provozovalo oddělení pro detoxifikaci od návykových látek (detoxifikační jednotky) 15 lůžko­vých zařízení, která měla vyčleněno 203 lůžek pro detoxifikaci. Dalších 23 zařízení lůžka pro detoxifikaci nevyčleňovala z celkového lůžkového fondu oddělení. Detoxifikaci od návykových látek podstoupilo celkem 10 823 pacientů s průměrnou délkou léčby 13,0 dnů.