Fast Information

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2016

Číslo:
 02/17
Region:
 Česká republika
Rok:
 2017
Souhrn:

V roce 2016 byla ve 189 nemocnicích akutní a následné péče v ČR poskytnuta zdravotní péče celkem 118 395 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 2 242 903  tis. Kč. Z tohoto počtu 64 091 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska, dále ze skupiny zemí „ostatní“, z Ukrajiny a Ruska. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření všech cizinců z hodnotového hlediska byla platba hotově a využití zahraničního zdravotního pojištění. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2016 dosáhly 31 mil. Kč.