Publications

Zdravotnictví ČR: Personální kapacity 2016

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti
Region:
 Česká republika
Rok:
 2016
ISBN:
 
Souhrn:

Součástí Národního zdravotnického informačního systému jsou data z rezortního Programu statistických zjišťování sbíraná podle zákona o státní statistické službě.

Tento dokument má za cíl vyhodnotit kvantitativní údaje o personálních kapacitách v českém zdravotnictví dostupných k roku 2016 a dále shrnout aktuálně získaná data o mzdách a platech za rok 2016.