Publications

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, III. svazek - Abecední seznam, 2018)

MKN-10 Abecední seznam, III.svazek, 2018
Region:
 Česká republika
Rok:
 2018
ISBN:
 978-80-7472-170-0
Souhrn:

Třetí svazek Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů je abecedním seznamem (dále Seznam) k Tabelární části, obsažené v prvním svazku. Přestože v Seznamu jsou hesla Tabelární části udávána i s ohledem na poznámky pozměňující použití diagnostického termínu, pokud je uváděn v souvislosti s jinými stavy nebo za zvláštních okolností, nelze všechny takové variace v Seznamu vyjádřit. Za primární podklad pro kódování je proto třeba považovat Tabelární část. Abecední seznam je nicméně jeho základním doplňkem, protože obsahuje velké množství diagnostických termínů, které se v Tabelární části nevyskytují. Oba svazky se proto doporučuje používat společně.