Home

Seznam knihoven, odebírajících publikace vydávané ÚZIS ČR

Pracoviště Adresa Telefon, fax, e-mail
Národní knihovna České republiky Odd. povinných výtisků Klementinum 190
110 00 Praha 1
221 663 304
Národní knihovna České republiky Mezinárodní výměna publikací Klementinum 190
110 00 Praha 1
221 663 154
zdenka.mechurova@nkp.cz
Městská knihovna Povinný výtisk Mariánské nám. 1
115 72 Praha 1
222 113 228
ferdinai@mlp.cz
Národní lékařská knihovna Sokolská 54
121 32 Praha 2
296 335 925 fax: 296 335 959
veselaj@nlk.anet.cz
Oddělení vědeckých informací při Ministerstvu zdravotnictví Palackého nám. 4
128 01 Praha 2
224 972 248
glykner@nlk.cz
Národní archiv Knihovna Archivní 4
149 01 Praha 4
974 847 307
Český statistický úřad Ústřední statistická knihovna Na padesátém 81
100 82 Praha 10
274 052 354 fax: 274 052 354
dana.svejnarova@czso.cz
Studijní vědecká knihovna Plzeňského kraje Oddělení doplňování Smetanovy sady 2
305 48 Plzeň
377 306 923 fax: 377 325 478
andrlova@svkpl.cz
Krajská knihovna Karlovy Vary Závodní 378/84
Karlovy Vary - Dvory 360 06 
353 502 815
pechova@knihovnakv.cz
Státní vědecká knihovna Oddělení periodik Lidická 1
370 59 České Budějovice 370 11
386 111 212 fax: 386 351 901
vlaskova@cbvk.cz
Severočeská vědecká knihovna Winstona Churchila 3
Ústí nad Labem 400 02
475 209 126 fax: 475 200 045
lichtenbergova@svkul.cz
Moravská zemská knihovna Oddělení periodik Kounicova 65a
601 87 Brno
541 646 180
radkach@mzk.cz
Vědecká knihovna Olomouc Oddělení doplňování fondů Bezručova 2
771 77 Olomouc
585 223 441 fax: 585 225 774
Stanislava.Ivanovova@vkol.cz
Státní zdravotní ústav Knihovna Šrobárova 48
100 42 Praha 10
267 082 391 fax: 267 082 391
kveta.slizkova@szu.cz
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta J. Boreckého 27
České Budějovice 370 11
389 037 799
knihovna@zsf.jcu.cz
Nemocnice České Budějovice, a. s. Lékařská knihovna B. Němcové
585/54 České Budějovice 370 87
387 872 074 fax: 387 872 065
knihovna@nemcb.cz
Knihovna univerzitního kampusu Masarykovy univerzity Kamenice 5
625 00 Brno
549 495 54
hmichalc@ukb.muni.cz
Krajská nemocice T. Bati, a. s. Středisko vědeckých informací Havlíčkovo nábř. 600
762 75 Zlín
577 552 517, 577 552 607
sindlerova@bnzlin.cz
Národné centrum zdravotníckych infomácií Publikačné oddelenie Lazaretská 26
811 09 Bratislava
Slovenská republika
+421-2-57 269 301
daniela.brasenova@nczisk.sk