Publications

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2017

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
Region:
 Česká republika
Rok:
 2017
ISBN:
 978-80-7472-180-9
Souhrn:

Zdrojem informací pro publikaci jsou údaje o pracovní neschopnosti poskytované Českou správou sociálního zabezpečení. Statistika pracovní neschopnosti se od ostatních zdrojů dat o nemocnosti odlišuje těsným vztahem k ekonomice. Publikace je zaměřena na popis pracovní neschopnosti dle jednotlivých příčin s využitím klasifikace MKN-10.