Publications

Lázeňská péče 2018

Lázeňská péče
Region:
 Česká republika
Rok:
 2018
ISBN:
 978-80-7472-175-5
Souhrn:

K dispozici jsou publikace s daty od roku 1962. Zdrojem informací je výkaz o lázeňské péči, vyplňovaný lázeňskými zařízeními. Data jsou vztažena na dospělé, dorost a děti. Jsou členěna na tuzemce a cizince a podle způsobu úhrady. Publikace obsahuje počty přijatých pacientů a ošetřovacích dnů podle výše uvedených skupin a skupin diagnóz.