Hlavní

Evropský průzkum zdravotního stavu - EHES 2014

Evropský průzkum zdravotního stavu (EHES) je mezinárodním projektem, kterého se účastní řada evropských zemí. Cílem projektu je sběr srovnatelných a kvalitních dat o zdravotním stavu a zdravotních rizicích evropské dospělé populace. V Česku v letech 2010-2011 proběhla pilotní etapa studie ve dvou lokalitách; v letošním roce 2014 je plánována realizace 1. etapy celorepublikového šetření.