10. 08. 2018 Pozvánka na sympozium "Dekubity – sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni" na 10. 11. 2018
  • Dovolujeme si Vás pozvat na III. ročník sympozia DEKUBITY – SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI, které se uskuteční dne 10. listopadu 2018 v Hotelu Voronež, Brno od 9.00 do 16.00 hod.
07. 08. 2018 Pozvánka na konferenci KlasifiKon 2018, Praha 6. a 7. 11. 2018
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR pořádá dne 6. a 7. listopadu 2018 třetí ročník konference věnované problematice klinických klasifikačních a terminologických systémů s názvem KlasifiKon 2018.
10. 07. 2018 Národní registr zdravotnických pracovníků versus Roční sběr VÝKAZŮ
  • Důležité zprávy - Vážení poskytovatelé zdravotních služeb, vzhledem k reakcím některých z Vás na zasílané žádosti o doplnění Národního registru zdravotnických pracovníků, uvádíme následující vysvětlení. V průběhu dubna až června 2018 s Vámi ÚZIS ČR komunikuje ve dvou zcela samostatných záležitostech, a to: vyplnění Ročních statistických výkazů za rok 2017 (resortní statistické zjišťování MZ ČR). Jedná se o pravidelnou každoroční povinnost dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě ve znění pozdějších a prováděcích předpisů, aktualizace údajů do Národního registru zdravotnických pracovníků,...
03. 07. 2018 Léčba uživatelů drog v ČR v roce 2017
  • Aktuální informace 02/18 - Národní registr léčby uživatelů drog je novým zdravotním registrem. Tento registr obsahuje data o pacientech, kteří začali a ukončili léčbu závislosti (vč. substituční). Údaje o léčených klientech v r. 2017 nahlásilo do registru celkem 120 programů. V registru bylo evidováno celkem 3 196 uživatelů alkoholu, 348 uživatelů tabáku a 312 patologických hráčů a 4 791 uživatelů drog mimo alkoholu a tabáku (nelegálních drog).
02. 07. 2018 Prodloužení termínu sběru pololetních výkazů za rok 2018 na 31. srpna. 2018
  • Důležité zprávy - ÚZIS ČR prodlužuje termín sběru pololetních výkazů E (MZ) 6-02 - Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb – lůžkové zařízení E (MZ) 7-02 - Pololetní výkaz o nákladech na nákup léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely za rok 2018 na 31. srpen 2018. Upozornění: výkazy vystavené na adrese http://www.uzis.cz/vykazy/vykazy-rok-2018 slouží pro poskytovatele zdravotnických služeb pouze jako vzor. Šablony výkazů budou v aplikaci Centrálního úložiště výkazů (CUV) instalovány poslední týden v červenci 2018.
19. 06. 2018 Nabídka zaměstnání: Analytik dat
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka/pracovnici na pozici Analytik dat.
01. 06. 2018 Prodloužení termínu naplnění Národního registru zdravotnických pracovníků ze stran poskytovatelů zdravotních služeb na 15. 6. 2018
  • Vzhledem k nedostatečnému počtu odevzdaných údajů a technickým problémům, které nastaly v posledních dnech sběru při dávkovém zasílání údajů do Národního registru zdravotnických pracovníků, prodlužuje ÚZIS ČR termín pro zaslání údajů od poskytovatelů zdravotních služeb na 15. června 2018.
22. 05. 2018 Nabídka zaměstnání: Právník ÚZIS ČR
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Právník ÚZIS ČR.
17. 05. 2018 Veřejný portál Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb - vylepšená verze
  • Dne 17. 5. 2018 byla uvolněna vylepšená verze veřejného portálu Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) na adrese http://nrpzs.uzis.cz.
11. 05. 2018 Časný záchyt kritických vrozených srdečních vad u zralých novorozenců při hospitalizaci a v raném postnatálním období
  • Předmětem projektu je v českém zdravotním systému připravit a otestovat pilotní projekt časného záchytu kritických srdečních vad u novorozenců prostřednictvím neinvazivní metody pulzní oxymetrie, realizované před propuštěním novorozence z porodnice. Projekt směřuje k praktickému otestování zdravotnické technologie založené na vědeckých důkazech, která má reálný potenciál zvýšit efektivitu časného záchytu CCHD u cílové populace novorozenců. V případě úspěšného ověření lze realisticky očekávat zavedení tohoto programu formou standardizovaných diagnostických a klinických postupů ve všech neonatologických oddělení České republiky.