Hlavní

E (MZ) 6-02 - Instruktážní videa a materiály k vyplnění výkazů 2016

        Adobe Systems                    

Instruktážní videa k vyplnění výkazu E (MZ) 6-02 pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb 

Připravili jsme pro vás instruktážní videa, prezentace a další materiály pro  usnadnění vyplnění výkazu E (MZ) 6-02 pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb. Instruktážní videa k vyplnění výkazu E (MZ) 6-02 jsou rozdělena po oddílech, můžete si tedy pustit jen ten oddíl, ve kterém máte nejasnosti. Videa a prezentace reagují především na nejčastější chyby, které se ve výkazech v minulosti objevovaly. Vyplnění celého výkazu pak pokrývají metodiky. V pravé části obrazovky si můžete stáhnout celé prezentace a najdete zde i odkazy na metodiky a další relevantní materiály. Při přehrávání videí použijete, prosím, režim celé obrazovky. 

Materiály k výkazu E (MZ) 6-02:

Úvod k výkazu - vstup a přihlášení

Výkaz - E (MZ) 6-02 - Oddíl I. - Náklady v tisících Kč

Výkaz - E (MZ) 6-02 - Oddíl II. - Výnosy v tisících Kč

Výkaz - E (MZ) 6-02 - Oddíl III. - Rozvaha – aktiva v tisících Kč

Výkaz - E (MZ) 6-02 - Oddíl IV. - Rozvaha – pasiva v tisících Kč

Výkaz - E (MZ) 6-02 - Oddíl V. - Doplňující údaje v tisících Kč

Výkaz - E (MZ) 6-02 - Oddíl VI. – Krátkodobé pohledávky a závazky z obchodního styku v tisících Kč

Výkaz - E (MZ) 6-02 - Oddíl VII. – Doplňující údaje k výnosům z účtu 602 od ZP v tisících Kč

Výkaz - E (MZ) 6-02 - Kontrola a odeslání

K dispozici jsou instruktážní videa i k dalším výkazům:

Rozhovor s Doc. RNDr. Ladislavem Duškem, Ph.D., ředitelem Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, úvodem programu statistických zjišťování MZ na rok 2016.