HlavníO násMezinárodní spolupráceSpolupráce s EUJA:EHLEIS

Aktuálně

  • Připravuje se Národní zpráva - 10. vydání s daty za rok 2014
  • Aktivity spojené s HLY a EHLEIS jsou realizovány v rámci projektu BridgeHealth