HlavníO násMezinárodní spolupráceSpolupráce s EUJA:EHLEIS

Důležité dokumenty

Článek do sborníku konference ČDS 

Článek do sborníku XLIII. konference České demografické společnosti, Zdraví – výzvy a rizika, 22.–23. května 2013, Vysoká škola ekonomická v Praze

Country report EHLEIS Issue 7 _Aj 

Country report EHLEIS Issue 7_ceska verze 

Poster prezentovaný na konferenci ČDS 

XLIII. konference České demografické společnosti, Zdraví – výzvy a rizika, 22.–23. května 2013, Vysoká škola ekonomická v Praze

Tisková zpráva k výročnímu meetingu v roce 2013 

Národní zpráva, vydání 6 

Národní zpráva v češtině s daty HLY za rok 2010