HlavníO násMezinárodní spolupráceSpolupráce s EUJA:EHLEIS

Národní zprávy

Obsah zpráv

Od roku 2005 byly v rámci předchozích projektů systematicky vytvářeny národní zprávy za členské země EU. Zprávy obsahují jednak prezentaci významu ukazatele délky života podle zdravotního stavu, dále pak hodnoty a analýzu ukazatele naděje dožití a HLY jak za danou zemi, tak za země EU a hodnoty dalších ukazatelů naděje dožití podle zdravotního stavu (subjketivní zdraví, chronická nemocnost).

Zatímco první tři vydání byla za všechny země k dispozici pouze v angličtině, od 4. vydání byly vytvářeny také národní překlady zpráv. V současné době jsou za ČR k dispozici následující zprávy:

Vydání 1 s údaji za rok 2005 (v angličtině)

Vydání 2 s údaji za rok 2006 (v angličtině)

Vydání 3 s údaji za rok 2007 (v angličtině)

Vydání 4 s údaji za rok 2008 (v angličtině | v češtině)

Vydání 5 s údaji za rok 2009 (v angličtině | v češtině)

Vydání 6 s údaji za rok 2010 (v angličtině | v češtině)

Vydání 7 s údaji za rok 2011 (v angličtině | v češtině | národně specifická 5. strana)

Vydání 8 s údaji za rok 2012 (v angličtině | v češtině)

Vydání 9 s údaji za rok 2013 (v angličtině)

 

K dispozici jsou také národní zpávy za ostatní země:

Vydání 1 s údaji za rok 2005 (v angličtině)

Vydání 2 s údaji za rok 2006 (v angličtině)

Vydání 3 s údaji za rok 2007 (v angličtině)

Vydání 4 s údaji za rok 2008 (v angličtině)

Vydání 5 s údaji za rok 2009 (v angličtině)

Vydání 6 s údaji za rok 2010 (v angličtině)

Vydání 7 s údaji za rok 2011 (v angličtině)

Vydání 8 s údaji za rok 2012 (v angličtině)

Důležité odkazy

EUROHEX

EUROHEX – European Health Expectancies EurOhex je mezinárodní webová stránka věnovaná projektu EHLEIS a ukazateli zdravé délky života, umožňuje přístup k odborným dokumentům, národním zprávám za jednotlivé země a k databázi určené pro výpočet ukazatele HLY.

V této databázi je po udělení přístupového hesla možné vybírat z jichž zabudovaných dat o stavu populace a její úmrtnosti a nemocnosti za jednotlivé roky a použít je k výpočtu zvoleného ukazatele, který aplikace přímo provede.

celý článek