HlavníO násMezinárodní spolupráceSpolupráce s EUJA:EHLEIS

Odkazy

Projekt JA:EHLEIS

Délka života ve zdraví v ČR

Datové zdroje a prezentace HLY

Databáze Eurostatu obsahující hodnoty HLY http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database

Popis ukazatele na webu Eurostatu http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Healthy_life_years_statistics

Prezentační nástroje DG SANCO HEIDI - Health in Europe: Information and Data Interface.

Popis ukazatele na webu DG SANCO http://ec.europa.eu/health/indicators/healthy_life_years/index_en.htm

HLY jako ukazatel ECHI  - popis, vymezení http://www.healthindicators.eu/object_document/o6114n29136.html

Příručka k interpretaci ukazatele http://www.eurohex.eu/pdf/Interpreting_HE_guide_ver_6.pdf

Analáza HLY za rok 2008 (Carol Jagger, Tony Fouweather) http://www.eurohex.eu/pdf/Reports_2012/2012_TR5%201_Cross-sectional%20analysis%20of%20HE%20in%202008.pdf

Metodika ukazatele

 

Důležité odkazy

EUROHEX

EUROHEX – European Health Expectancies EurOhex je mezinárodní webová stránka věnovaná projektu EHLEIS a ukazateli zdravé délky života, umožňuje přístup k odborným dokumentům, národním zprávám za jednotlivé země a k databázi určené pro výpočet ukazatele HLY.

V této databázi je po udělení přístupového hesla možné vybírat z jichž zabudovaných dat o stavu populace a její úmrtnosti a nemocnosti za jednotlivé roky a použít je k výpočtu zvoleného ukazatele, který aplikace přímo provede.

celý článek

EUROSTAT

Eurostat je statistickým úřadem EU. Má za úkol zajišťovat statistiky za nejrůznější oblasti, včetně zdraví, které budou dostupné a srovnatelné za všechny členské země EU.

Data Eurostat prezentuje ve formě rozsáhlé databáze, jejíž část je věnována i ukazatelům z oblasti zdravotnické statistiky.

celý článek

DG SANCO

DG SANCO - Generální ředitelství Evropské komise pro zdraví a ochranu spotřebitele.Distribuuje data a informace o zdraví a zdravotnictví pomocí HEIDI - Health in Europe: Information and Data Interface.

 

celý článek