HlavníEdicePublikaceKardexy

Zdravotnictví ČR ve statistických údajích

Náhled: Zdravotnictví ČR ve statistických údajích

ISSN: 0862-5883
Stran: cca 95 stran
Publikace vychází od roku 1965.

Kardex poskytuje pro rychlou informaci přehled základních dat ze zdravotnické statistiky a demografie. Publikace je členěna na kapitoly: Obyvatelstvo a jeho pohyb, Zdravotní stav, Zdravotnická zařízení, Výdaje na zdravotnictví, Mezinárodní srovnání. V řadě tabulek je uveden vývoj ukazatelů.