HlavníEdicePublikaceZdravotnická statistika

Přehled vybraných kardiochirurgických operací v ČR

Náhled: Přehled vybraných kardiochirurgických operací v ČR

ISSN:
Stran: cca 40 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 2006.

Publikace se zpracovává z dat pořízených v Národním kardiochirurgickém registru (NKR), který je součástí Národního zdravotnického informačního systému (NZIS). Povinně jsou registrovány údaje o všech provedených kardiochirurgických výkonech na kardiochirurgických pracovištích v České republice.
Publikaci vydal ÚZIS ČR v součinnosti s Radou NKR.