Hlavní

EMCDDA - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction

Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction - EMCDDA) je decentralizovanou agenturou Evropské unie sídlící v Lisabonu. Jeho úkolem je shromažďovat, analyzovat a šířit objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace o drogové problematice.